Afvalcontainers voor professionals en particulieren ( Inloggen )Voor meer info bel: 0162-372550

Klantenservice

Betaalmogelijkheden
Betalingen aan Topcontainer.nl verlopen uitsluitend via Ideal.

Verzendkosten
Alle prijzen op Topcontainer.nl zijn inclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Annuleren en/of tussentijds wijzigen 
Wilt u uw bestelling annuleren en/of tussentijds wijzigen?
Laat het ons uiterlijk 24 uur voor de bevestigde plaatsingsdatum weten via onze Klantenservice op Tel: 0162-372554 of bestelling@topcontainer.nl
Geeft u hierbij duidelijk uw bestelnummer en naam incl. plaatsingsadres door, zodat uw verzoek in behandeling genomen kan worden. 
Bij annulering van uw bestelling zal Van den Noort het totaalbedrag binnen 14 dagen aan u retourneren.

Niet (tijdig) geannuleerd?
* Indien de chauffeur al onderweg is naar uw adres, worden de transportkosten à € 85,00 voor het leveren van de container in rekening gebracht. 
Van den Noort zal het resterende bedrag binnen 14 dagen aan u retourneren.
* Indien de container al is geplaatst, kunt u via onze Ophaalservice een afspraak plannen voor het ophalen van de container.
Van den Noort zal het totaalbedrag niet retourneren.

Klachtenafhandeling
Heeft u een klacht? Laat het ons weten via: bestelling@topcontainer.nl.
* We zullen de klacht met u bespreken waarbij naar een voor beide partijen passende oplossing wordt gezocht.
* Komen we er samen niet uit en wilt u verdere stappen ondernemen? Neem dan contact op met Stichting Webshop Keurmerk.
* Indien noodzakelijk kan het geschil daarna nog worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van het Webshop Keurmerk.

ALGEMENE VOORWAARDEN - ARTIKEL 15 Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering
van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door
de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien
de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
voorgelegd.
4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.
5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie
bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.